VISJON

image_print

Vår nye visjon er egentlig ingen ny visjon, men en synliggjøring av hva vi alltid har jobbet mot og for og som vi tror på av hele vårt hjerte:

ET VALG FOR FREMTIDEN

Noen valg er viktigere enn andre.

Som en av Norges største kyllingprodusenter, kan valgene vi tar utgjøre store forskjeller. Derfor var det ikke vanskelig for oss å ta valget om å bli mer bærekraftige i produksjonen vår.

Vi er stolte over at vi allerede har vært flinke til å implementere bærekraftige tiltak, både

for å øke trivselen hos dyra og for å etterlate oss et mindre fotavtrykk på kloden vår. Men nå er ikke tiden for å lene seg tilbake og være fornøyde, for vi vet at vi kan bli bedre.

Norsk Landbruk har som mål å halvere utslippene sine innen 2030, og vi kan ikke være noe dårligere. Vi er nødt til å ta ansvar, og vi vet at dere forventer det.

Men vi vil ikke bare «ta» ansvaret. Vi vil eie det. Det betyr at vi innen 2025 skal være så klimanøytrale som overhodet mulig. Den Stolte Hane og Vestfold fugl skal være kjent som kyllingprodusenten som setter miljøet i fokus, som tilfredsstiller dyras adferdsbehov på en god måte og som tar i bruk ny teknologi og forskning for å oppnå disse målene.

Vi skal støtte opp i våre lokalmiljøer, og støtter både lokale idrettslag og gir bort overskudd fra vår produksjon til vanskeligstilte, samtidig som vi mener det er riktig å spre vår kunnskap om hvordan drive bærekraftig kyllingproduksjon gjennom vårt prosjekt der vi bygger kyllinggårder til familier på Haiti.

Vi har tatt et valg om en bærekraftig framtid.

Både for kloden, dyra og for deg.

Fortell dine venner om dette: