FRA STOLTE FAMILIEGÅRDER

Fra vår familie... ...til din ...til dine gjester

 

 

 

I 2005 gikk fem familiegårder sammen med intensjon om å lage verdens beste kylling. Nå er vi blitt hele 85 familier som alle er kyllingbønder for Vestfold Fugl og Den Stolte Hane – og målsettingen er fortsatt den samme.

De fleste av våre kyllingbønder har også sau, ku eller dyrket mark i tillegg til sine kyllinggårder. Dette fordi flerparten av gårdene har dyrket mark, eller tilhørende områder som gjennom generasjoner har levd av husdyrhold. Hele familien er som oftest involvert i gårdsdriften, og både barn og voksne gjør sitt for å bidra til at dyra har det godt hver dag.

På våre kyllinggårder har vi mellom 4.000 og 20.000 kylling, fra den saktevoksende rasen Rowan Ranger i små flokker, til den hurtigere voksende Ross i større flokker. Jobben til bonden er likevel den samme, nemlig å sørge for velferden til flokken – at de spiser, drikker, får nok hvile og ikke minst nok aktivitet til å leve et godt liv.

Alle våre gårder er definert som AKTIVE GÅRDER

Våre kyllingbønder holder alle sammen til på et lite geografisk område sentrert rundt vårt produksjonsanlegg på Nærbø på Jæren. Husene er moderne med vannbåren gulvvarme og varmegjenvinningsanlegg, og vi etterstreber kontinuerlig løsninger for mer energieffektiv produksjon og ser for tiden på muligheter for varmepumper drevet av solcellepaneler.

 

Fortell dine venner om dette:
Sky og fugl

Relaterte artikler

Sky og fugl