NULLTOLERANSE FOR BRUK AV ANTIBIOTIKA OG NARASIN

I mange land i verden er det vanlig med forebyggende antibiotikabehandling på dyr. Dette er ikke praksis i Norge. Ved kun et fåtall tilfeller benyttes antibiotika som behandlingsform for syke besetninger i norsk husdyrhold. Hos den Stolte Hane har vi nulltoleranse for bruk av antibiotika.

All kylling produsert for Den Stolte Hane er selvsagt fri for antibiotika og narasin. Norge er et av landene i verden med lavest forbruk av antibiotika, og i 2016 gikk en samlet kyllingbransje inn for å fjerne narasin fra alt kyllingfôr produsert i Norge.

Grafen og bildet under illustrerer bruken av antibiotika i Norge vs øvrig i EU (kilde EMA og Bondebladet)

 

 

Etter debatten om narasin i kyllingfôr i 2015/2016 dukket det opp en rekke spørsmål. Noen av dem kan du lese under;

Er DSH kylling narasinfri?

Allerede i januar 2015 leverte Den Stolte Hane kylling som ikke hadde fått narasin i fôret til norske butikker, og i dag er alle Den Stolte Hanes gårder fri for narasin. Narasin brukes nå kun unntaksvis som behandlingsform.

Hvordan ble Den Stolte Hane fri for narasin?

For å nå målet om å bli narasinfri, startet Den Stolte Hane opp et eget prosjekt med utvalgte bønder der vi samarbeidet tett med fôrselskaper om å utvikle et optimalt narasinfritt fôr. I tillegg deltar Den Stolte Hane i et nasjonalt forskningsprosjekt i regi av Veterinærinstituttet, der hensikten har vært å også fase ut narasin som tilsetningsstoff i fôr til ordinær kylling i løpet av noen år.

Hva er narasin?

Narasin er en godkjent fôrtilsetning som forhindrer parasitter som kan gi tarmsykdom hos kylling.

Narasin har vært tilsatt fôret til nesten all kylling i Norge i en årrekke og til tross for at enkelte forskere har fremsatt hypoteser omkring resistens knyttet til bruk av narasin, foreligger det ingen vitenskapelig dokumentasjon på en sammenheng mellom narasinbruk og utvikling av antibiotikaresistens hos mennesker eller hos dyr.

Er det gjort noen vurdering av bruken av narasin fra myndighetene sin side?

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet har på oppdrag fra Mattilsynet gjort en risikovurdering av denne problemstillingen som var klar desember 2015 (se resultater på vkm.no eller besøk mattilsynet.no for ytterligere informasjon).

Hva er Den Stolte Hanes holdning til bruk av narasin?

Hos Den Stolte Hane ønsker vi alltid å ta forbruker på alvor. Når forbruker ønsker en kyllingproduksjon som ikke er avhengig av et parasittmiddel som også har en antibakteriell effekt vil vi selvsagt imøtekomme dette. Vi etterstreber alltid en produksjon som er fri for medikamentbruk. Derfor har vi også faset ut bruken av Narasin i fôret til kyllinger hos våre kyllingbønder.

Hva er Den Stolte Hanes forhold til bruk av antibiotika

Behandling av kylling med tradisjonell antibiotika i Norge, er tilnærmet ikke-eksisterende. Norge er helsemessig sett i en unik situasjon med svært lavt smittepress fra sykdommer. Den Stolte Hane har så langt aldri måttet behandle med antibiotika. Vi har en god helsestatus i flokkene våre og ønsker ikke en situasjon der dette endrer seg. Den Stolte Hane har derfor meget strenge rutiner og krav til kvalitet på våre kyllinggårder. Vi har dyktige bønder som jobber hardt for at kyllingen skal ha det bra og vi har stort fokus på forebyggende helsearbeid og smittehygiene.

Etter så mange kritiske reportasjer, hvordan kan dere slå fast at kylling er trygg mat?

Både Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og Mattilsynet slår fast at norskprodusert kylling er sunn og trygg mat.

Ifølge en oversikt fra European Food Safety Autorithy (EFSA) har norsk kylling den laveste forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i Europa.

Som ved behandling av alle typer kjøtt, er det viktig med kjøkkenhygiene når du behandler kylling.

Det vil si å bruke en egen kniv og skjærefjøl til kjøttet og ikke først kutte opp kjøttet for så å putte den samme kniven i salaten. Alle bakterier drepes ved gjennomsteking. Det gjelder også bakterier som er resistente mot antibiotika.

Leser i media og ser at de endeleg har fått kylling i butikkane som ikkje inneheld narasin. Er fri for ting slik som vekstfremmande medikament, og at den ikkje har vore gjennom unødvendig medisinering som følge av måten kyllingane blir ala opp på?»

Fôret inneholder ikke vekstfremmende stoffer eller tradisjonell antibiotika. Veksthormoner er helt forbudt i norsk landbruk, så det har vi aldri brukt. Den Stolte Hane har heller aldri måttet behandle noen av kyllingflokkene med antibiotika.

Alle råvarer i fôret er kvalitetssikret gjennom et grundig og gjennomtenkt analyseprogram slik at vi til enhver tid er sikret balanserte resepter i forhold til næringsstoffer.

Ingen av flokkene i narasinprosjektet vårt har vært gjennom noen form for medisinsk behandling. Det har heller ikke noen av de andre kyllingene våre –hvis man ser bort ifra narasin.

 

Kan jeg spise Norsk kylling?/ Er det farlig å spise norsk kylling?

Det er viktig å huske at Norsk kylling er trygg å spise. Både Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og Mattilsynet slår fast at norskprodusert kylling er sunn og trygg mat.

Norske bønder er i verdensklasse når det gjelder oppdrett av kylling, både i forhold til dyrevelferd og minimal bruk av medisinering og vaksinering. Kylling i Norge har i dag en svært god helsestatus og vi har i årevis prioritert forbyggende smitteverntiltak fremfor rutinemessig antibiotikabruk.

Kan jeg bli syk av å tilberede kylling hjemme?

Ved behandling av alle typer kjøtt, er det viktig med god kjøkkenhygiene. Dette gjelder også kylling. Steker du kyllingen slik at den er gjennomstekt, vil alle bakterier drepes og den er helt trygg å spise.

Fortell dine venner om dette:
Sky og fugl

Relaterte artikler

Sky og fugl