SLIK LEVER VÅR KYLLING

Fra vår familie... ...til din ...til dine gjester
 

 

Kyllinger fra Den stolte hane skal ha det godt. Derfor er vi opptatt av at bøndene som leverer kylling til oss oppfyller alle anbefalinger knyttet til hold av kylling. Har dyrene det godt, kan vi være stolte av det vi gjør. Her er litt om hvordan kyllinger fra Den stolte hane lever.

AKTIVE GÅRDER

Kort reisevei til gårdene

Alle våre kyllinger klekkes på Hå rugeri på Jæren i Rogaland som leverer daggamle kyllinger ut til våre kyllingbønder. Det er kort vei fra rugeriet til gårdene, som alle ligger på Jæren/Stor Jæren.

Frittgående kyllinger i godt miljø

Kyllingene fra Vestfold Fugl vokser opp frittgående i oppvarmede og isolerte, moderne kyllinghus på AKTIVE GÅRDER. Kyllingene lever i et miljø der de får stimulert sine naturlige adferdsbehov:

  • Strøbad for rensing av fjærprakt
  • Ramper og platåer for sterkere benbygning og vinger, samt tilfredsstilling av behovet for å hvile i høyden
  • Høy og flis som stimulerer kyllingens lekenhet og aktivitet, men samtidig også behovet for å hvile i trygge omgivelser

Vårt program for aktive gårder ruller ut fra sommeren 2017 og alle våre bønder skal ha alle elementer ferdigstilt innen sommeren 2018.

AKTIVE GÅRDER: 7 dager gamle kyllinger strøbader og renser fjærprakten
AKTIVE GÅRDER: Kyllingen skifter fjær når den er rundt 3 uker gammel – de gule dunfjærene byttes ut med mer robuste fjær – og i overgansfasen ser kyllingen litt pjuskete ut, men setter like stor pris på strøbading. At kyllingen ser “møkkete” ut er et sunnhetstegn – det betyr at fjærene er renset for fett og smuss og at kyllingen har strøbadet.

Platåer tilfredsstiller kyllingens behov for å hvile i høyden. Allerede fra kyllingen er et par dager gammel klatrer de på egen hånd opp på rampene som måler nær en meter over bakken

Kyllingene har selvfølgelig også fri tilgang på vann og mat. Belysningen tilpasses dyrenes behov for aktivitet og hvile, slik at de får passe mengder med lys og mørke.

Kyllingene blir sett til minimum to-tre ganger per dag eller oftere. Den første uken er bonden ekstra mye tilstede i huset for å sikre at dyrene får en optimal start på livet.

Daglig fører vi oversikter over hvordan de små har det, og alt sammen legges inn i et felles elektronisk program. På grunn av disse daglige føringene har vi god kontroll over klima, miljø og helse, og kan sikre at det til enhver tid er riktig temperatur, luftfuktighet og ventilasjon. Kyllingene er aldri tørste eller sultne, og har alltid friskt vann og fôr tilpasset alderen. Fôret er kortreist fra møllene i Rogaland, som kontinuerlig jobber for å tilby det aller beste kvalitetsfôret i Norge.

Plass for kyllingene

Kylling fra Den Stolte hane slaktes vanligvis når den er 34-35 dager gammel.

Vi setter dyrevelferd høyt, og har i tillegg til våre bønder to egne veterinærer på Jæren som daglig besøker våre kyllinghus.

Dyrevelferdsprogram

Alle våre kyllingbønder deltar i et eget dyrevelferdsprogram, som er anerkjent av Mattilsynet (mattilsynet.no). Dyrevelferdsprogrammet er med på å sikre god dyrevelferd ute på gården og gir god kontroll med helse og produksjonsdata.

Som deltager må det oppfylles en rekke strenge krav, blant annet:

  • Helseovervåkingsavtale med veterinær
  • Deltakelse i Kvalitetssystem i Landbruket (KSL)
  • Deltakelse i produksjonskontroll og dokumentasjon
  • Tråputeregistrering på slakteri

Helseovervåkning

Alle våre kyllingbønder har helseovervåkingsavtale med en av Vestfold Fulg og Den Stolte Hane sine egne veterinærer. Dette innebærer at det minimum to ganger i året gjennomføres rådgivingsbesøk i tillegg til eventuelle sykebesøk. Vi legger stor vekt på et godt samarbeid med våre bønder og ønsker å være en rådgivende og faglig støtte for bonden slik at vi kan bidra til å opprettholde en god dyrehelse.

Kvalitetssystem i landbruket (KSL)

Alle våre bønder deltar i Kvalitetssystemet i landbruket (KSL). KSL sikrer kvalitet og trygghet for bonde, industri og forbruker, og er en forutsetning for NYT NORGE-merket. Gjennom dette vet vi at all produksjon til enhver tid skjer i tråd med lover, forskrifter og krav fra råvarekjøper.

KSL er anerkjent av Mattilsynet som en nasjonal bransjestandard.

Produksjonskontroll og dokumentasjon

Våre bønder fører daglige oversikter over hvordan det går i kyllinghuset. Opplysningene legges også inn i et felles elektronisk program. Daglige føringer gir god kontroll over klima, miljø og helse i kyllinghusene og er med på å sikre at det til enhver tid er riktig temperatur, passe luftfuktighet og god ventilasjon for dyrene.

Tråputeregistrering

Tråputeregistrering er en viktig indikator på om velferden og miljøet i kyllinghuset er godt. Hvis klimaet i kyllinghuset ikke er godt nok, kan dette gi utslag i fuktig strø som kan føre til skader på tråputene til kyllingene. Hver eneste kyllingflokk får en tråputescore fra slakteri. Dette skjer ved at 100 føtter blir scoret for tråputeskader. Ved dårlige resultater, må kyllingbonden sette ned tettheten i huset i neste flokk. For å få lov å øke tettheten igjen, må han dokumentere gjentatte gode resultater i de neste flokkene.

Dette er fire viktige tiltak for en god dyrevelferd for våre kyllinger. Det jobbes med utvikling og validering av flere slike velferdsindikatorer som kan brukes i den løpende overvåkningen av dyrevelferd i norsk kyllingproduksjon. Vi følger og støtter pågående prosjekter.

Vårt program for aktive gårder ruller ut fra sommeren 2017 og alle våre bønder skal ha alle elementer ferdigstilt innen sommeren 2018

Fortell dine venner om dette:
Sky og fugl

Relaterte artikler

Sky og fugl